Leuke weetjes over de casinowereld

We zouden eens moeten kunnen uitrekenen hoeveel tijd en energie is gestoken in de zaak rond de elektronische bingomachines in de Amerikaanse staat Alabama. De heksenjacht op die machines, de sluiting van een aantal entertainmentcentra en twee slepende processen verder is de afgang van de toen zittende gouverneur en de aanklagers compleet.

Negen mensen stonden terecht. Twee ervan werden in een eerder proces al vrijgesproken, over de rest kon de jury het toentertijd (augustus vorig jaar) niet eens worden. Eén verdachte overleed intussen, in een enorme depressie beland, en de zes andere, waaronder de ‘kwade genius’ Milton McGregor, eigenaar van Victory Land, zijn nu ook vrijgesproken. Is het nu over? Nee, want vier andere verdachten hebben destijds schuld bekend tegenover de FBI en hun proces zou in juni beginnen, maar wordt nu uitgesteld tot einde van het jaar. De vier zullen ongetwijfeld goed spijt hebben van hun bekentenissen, want anders zouden ze nu rustig achterover kunnen leunen.

Victory Land is geen casino https://pca.st/p0buxcgm in de normale betekenis van het woord, maar een entertainment centrum, waar drieduizend mensen werkten. Het hebben van een baan in Alabama is een kostbaar goed. De werkeloosheid is nergens zo hoog in het land en het gemiddeld inkomen behoort tot de laagste in Amerika. De toenmalige gouverneur van Alabama, Bob Riley, begon in 2019 een persoonlijke vendetta tegen elektronische bingomachines, die overal opdoken en waarvan de exploitanten beweerden dat het geen gokmachines waren. Daar dacht Riley anders over, maar in plaats van die discussie in het parlement te brengen of eventueel ineen rechtszaal, startte hij een bikkelharde klopjacht met een task force on illegal gambling, die vele exploitanten en hun werknemers de stuipen op het lijf joegen. Het leidde tot sluiting van verschillende van dit soort centra en een hoop ellende bij de werknemers en hun gezinnen. Riley zelf zou geld hebben gekregen voor zijn eigen campagne van indiaanse casino’s uit de naburige staat Mississippi, maar dat is een beetje in het vage gebleven. Die casino’s wilden natuurlijk het toerisme uit Alabama op gang houden en waren direct belanghebbenden in de zaak.

Er kwam een wet in omloop die elektronisch bingo in de staat mogelijk moest maken. McGregor had natuurlijk een groot belang bij die wet, want het zou een eind maken aan het gedonder rond die machines. Hij probeerde dus om stemmen te winnen en schakelde een paar lobbyisten in, de gebruikelijke gang van zaken in Amerika. Of de wet het gehaald zou hebben onder normale omstandigheden zullen we nooit weten, want -hoe toevallig- voorafgaand aan een eventuele stemming werd een inval gedaan door de FBI bij de betreffende entertainmentcentra, bij de lobbyisten en bij een aantal politici. Van alle verdachten, toen nog een stuk of dertien, was er slechts eentje Republikein, de rest waren Democraten. De hoofdaanklacht: poging tot omkoping van politici, waar lange gevangenisstraffen op staan. Onder druk van dat vooruitzicht bekenden vier personen schuld, waaronder een andere casino-houder, Ronnie Gilley, een voormalig afgevaardigde in de staat en twee lobbyisten. Ondanks hun bekentenissen hebben de aanklagers in het proces tegen McGregor en de acht andere verdachten geen enkel bewijs kunnen leveren dat er inderdaad pogingen tot omkoping zijn gedaan, laat staan feitelijke omkoping zelf. De FBI had op grote schaal alle betrokkenen afgeluisterd, maar ook die tapes leverden uiteindelijk geen enkel bewijs.

Wat wel naar voren kwam in het proces, en de verdediging heeft dat zeer goed uitgebuit, was het idee dat het de Republikeinen allemaal heel goed uitkwam om hun positie in de staat te versterken. Op de tapes werden ook nogal wat racistisch getinte uitspraken genoteerd uit het Republikeinse kamp en dat zal de jury in het tweede proces niet gewaardeerd hebben. Die jury bestond overwegend uit zwarte burgers. Dit weekend gingen ze in beraad en iedereen vermoedde de uitkomst, die er ook inderdaad kwam: vrijspraak op alle punten. Is het nu afgelopen, afgezien van het proces dat nog moet komen tegen de vier sukkels, die bekend hebben schuldig te zijn geweest aan iets dat tot nog toe niet bewezen is geacht in twee geruchtmakende processen? De verliezers zullen nu moeten proberen hun gezicht te redden en de winnaars, zover je daar nog van kunt spreken, moeten hun leven weer oppakken. Voor Milton McGregor is duidelijk hoe dat er uit ziet: Victory Land (wat een toepasselijke naam ineens) moet weer open en de drieduizend op straat staande medewerkers moeten weer aan het werk kunnen. Voor hem is het nu Bingo! Er zullen claims komen, want daar zijn ze in de Verenigde Staten erg goed in. En die machines? Die zijn er nog steeds, in een iets andere uitvoering. Als de huidige gouverneur Robert Bentley verstandig is dan gaat hij die dingen alsnog legaliseren, al was het maar om de claimzucht te beteugelen. De beruchte, geldverslindende, task force on illegal gambling heeft hij opgeheven. Nu het verbod op het gebruik van gezond verstand nog…